Ultima actualizare: 04 decembrie 2016
Eco-Scoala Eco-Scoala Eco-Scoala Eco-Scoala Eco-Scoala Eco-Scoala
Eco-Şcoala: HOME

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări. Acestea acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. România este afiliată la programul Eco-Schools sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG). În anul şcolar 2015-2016 au fost înscrise în program 293 de şcoli din România.

Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” a participat la program în perioada 2010-2011 şi 2012-2016, acordând un interes special temei: ”VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ”. Eforturile depuse de comunitatea școlară pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos şi cultivarea respectului faţă de mediul înconjurător au fost recompensate în anul 2015 cu premiul ”Steagul verde”.

Începând cu anul școlar 2015-2016, în cadrul programului Eco -Școala se derulează proiectul european ”MĂNÂNCĂ RESPONSABIL !”, un program de acțiune orientat spre ȋnvățarea globală ȋn Anul European pentru Dezvoltare (2015) şi mai departe. La proiect participă 9 state europene (Bulgaria, Cehia, Croația, Letonia, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia). Din România participă 50 de unități școlare, printre care și școala noastră.

Conceptul de consum responsabil de hrană:

"Consumul este responsabil atunci când ia în considerare impactul său asupra calității vieții umane în fiecare dimensiune a sa: sănătate, gestionarea resurselor naturale, economia, amenajarea teritoriului, mediul, lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, viața socială, culturală etc." (Consiliul Europei, 2006)

"CONSUM DE HRANĂ SĂNĂTOASĂ, CARE NU PUNE ÎN PERICOL SUSTENABILITATEA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR.” (CCDG, 2015)